Rhybudd Achlysur  CRISP  Event Alert Cyfleoedd wrth Trydanu Cerbydau Opportunities from Electrification of Vehicles.
Pwy

 

Who

Targedwyd yr Achlysur yma yn bennaf, ond heb eithrio, y Gadwyni Darparu traddodiadol Moduro; Awyrofod; Rheilffordd; Electroneg Pŵer; Modurai/ Electroneg Gyriant yn enwedig, cwmnïoedd sy’n ceisio gwaith newydd trwy drydanu. This Event is targeted primarily, though not exclusively, at the traditional Automotive; Aerospace; Rail, Power Electronics, Motors and Drives Supply Chains. In particular, companies that are seeking new opportunities through electrification.
Beth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

What

Bydd yr Achlysur yma yn mynd i’r afael â’r cyfleoedd yn: Electroneg Pŵer, Modurai/Electroneg Gyriant a’r cyllid sydd ar gael i helpu busnesau sy’n disgwyl gweithio’n agos gyda prosiectau arloesi ac i gydweithredu.  Bydd cyfle i drafod a rhwydweithio.

 

Bydd cyfle i weld arddangosfa o waith yr Ysgol Beirianwaith Caerdydd yn y maes yma. Hefyd bydd cynrychiolaeth wrth:-

 • Innovate UK;
 • KTN;
 • SMART Cymru;
 • Catapwlt Lled Dargludyddion Cyfansawdd;
 • Canolfan Lled Dargludyddion Integreiddiol Prifysgol Abertawe a;
 • Compound Semiconductor Connected.

 

This event will examine the opportunities in: Power Electronics, Motors/Drives and the funding available to help businesses who are looking to engage in innovation projects and collaborate.  There will be opportunities for discussion and networking.

 

There will be an opportunity to see a display of Cardiff School of Engineering work in this area. In addition there will be representation from:-

 • Innovate UK;
 •  KTN;
 • Smart Cymru;
 • Compound Semiconductor Catapult;
 • Swansea University Centre for Integrative Semiconductors and;
 • Compound Semiconductor Connected.
Ble

 

Where

Yr Ysgol Beirianwaith Caerdydd,

Y Parêd, Caerdydd CF24 3AA

Cardiff School of Engineering ,

The Parade, Cardiff  CF24 3AA

Pryd

 

When

Pryd: 17/03/20  08:30 – 11.30 When: 17/03/20  08:30 – 11.30
Dolen Cofrestri

Registration Link

Cyfleoedd wrth Trydanu Cerbydau Opportunities from Electrification of Vehicles.
I’w dynnu wrth y rhestr yma atebwch gyda “tynnwch” yn y blwch neges.

Mae croeso i chi anfon y neges ymlaen i’ch cydweithwyr.

Os mae awydd gan cydweithwyr i fod ar un o’n rhestrau, e-bostiwch simon.cooper@llyw.cymru

To be removed from this list reply with “unsubscribe” in the message box.

Please feel free to forward to interested colleagues.

If your colleagues would like to be added to one of my lists then please email simon.cooper@gov.wales

Dogfen Llywio Ceisiadau Da y KTN KTN Good Application Guide
Cliciwch yma am y cylchgrawn Advances diweddaraf Click here for the latest edition of the Magazine Advances
87 rachael@aerospacewales.aero 18/02/2020 16:14