Rhybudd Achlysur  CRISP  Event Alert Cyfarfod Cymorth Arloesi Wyneb yn Wyneb Ar Lein On Line Innovation Support Surgery
Pwy

Who

Cwmnïoedd a sefydlwyd yng Nghymru sydd a’r bwriad i gymerid rhan mewn gweithgareddau Ymchwil a Datblygu. Wales Based Companies who intend to engage in Research and Development activities.
Beth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

What

Mae’r Llywodraeth Cymru, Innovate UK, Y Knowledge Transfer Network, Enterprise Europe Network a’r Banc Datblygu Cymru yn cynnal Cyfarfod Cymorth Arloesi Wyneb yn Wyneb i helpu Cwmnïoedd yng Nghymru well paratoi eu hunan ar gyfer:-

  • Cynnig am cyllid YaD
  • Cynnal Prosiectau Ymchwil a Datblygu mwy effeithiol
  • Ymelwa ar y canlyniadau

 

Mae yna 6 lle o 45 munud ar gael. Mae’n debyg bod nhw mynd i’w glustnodi yn fuan iawn.

The Welsh  Government, in conjunction with Innovate UK, The Knowledge Transfer Network, Enterprise Europe Network and the Development Bank of Wales, are holding a Surgery Event to help Companies based in Wales prepare themselves better to:-

  • access R&D funding
  • run more effective Research & Development Projects
  • Commercialise the results

 

There are 6*45 minute slots available. They are likely to be booked very quickly

Ble

 

Where

Ar Lein On line
Pryd

 

When

12/10/20

03/12/20

Dolen Cofrestri

 

Registration Link

Cyfarfod Cymorth Arloesi Wyneb yn Wyneb Ar Lein On Line Innovation Support Surgery
I’w dynnu wrth y rhestr yma atebwch gyda “tynnwch” yn y blwch neges.

Mae croeso i chi anfon y neges ymlaen i’ch cydweithwyr.

Os mae awydd gan cydweithwyr i fod ar un o’n rhestrau sydd yn aliniedig a sectorau LLC, felly e-bostiwch simon.cooper@llyw.cymru

To be removed from this list reply with “unsubscribe” in the message box.

Please feel free to forward to interested colleagues.

If your colleagues would like to be added to one of my WG sector aligned lists then please email simon.coo per@gov.wales

87 rachael@aerospacewales.aero 07/10/2020 09:34